Cate conjugari sunt

Cate conjugari sunt in limba romana – Exemple cu verbe

In limba romana exista patru conjugari ale verbului. Numai
verbele se pot conjuga. Conjugarile ne sunt de folos pentru
analiza gramaticala.

Atentie, numai verbul se poate conjuga! Patru conjugari are verbul,
dupa cum urmeaza:

► Conjugarea I – sunt verbele care se termina in litera -a
Exemple: a arunca, a crea, a rezolva, a invata, a apara, a fixa, a impacheta

cate conjugari sunt

► Conjugarea a II-a – verbe care se termina in -ea: a bea, a putea, a parea,
a placea, a vrea, a vedea

► Conjugarea a III-a – verbe care au terminatia in -e: a descrie, a rupe, a comite,
a propune, a comite, a dispune

► Conjugarea a IV-a – verbe care se termina in -i si -î. Exemple cu i: a potoli,
a sui, a citi. a dormi, a nimici, a zambi, a omeni, a impodobi si cu terminatia in î:
a izvorî, a urî, a doborî, a omorî, a coborî, a pârî.

Cate conjugari sunt in limba romana …Continuare articol

Cate conjugari sunt 2024

Lasă un răspuns